Sčítané úseky 

Přehled sčítaných úseků (dokument ve formátu doc.)

Uvítáme nové zájemce o projekt Sčítání vodních ptáků ve středních Čechách, kteří by obsadily nesčítané lokality. Pokud nenaleznete "Vaší" lokalitu v přehledu sčítaných lokalit, znamená to, že daná lokalita nebyla ještě nikdy sčítána. I takovou lokalitu lze sčítat. Sčítaný úsek se nemusí nutně vždy nacházet na území Středočeského kraje, měl by však přirozeným způsobem na tento region navazovat.

Rovněž uvítáme, poskytnete-li nám informace o lokalitách ve středních Čechách, kde pravidelně zimuje větší počet vodních ptáků a které v seznamu úseků chybí a měly by být zařazeny do databáze sledovaných úseků.

Jednotlivé úseky by měly představovat jasně definované a vzájemně oddělené lokality. Hranice říčních úseků tvoří zřetelné terénní útvary jako jezy, přehrady nebo most.

Na následujících mapách jsou znázorněny sčítané úseky a lokality (první mapa sčítané úseky vodních toků, druhá mapa sčítané rybníky a pískovny). Zeleně jsou znázorněny aktuálně obsazené a sčítané úseky.
Červeně je znázorněn výběr lokalit, které by bylo vhodné sčítat. Samozřejmě je možné sčítat i neznázorněné lokality.

Podrobnosti lze zjistit kliknutím na příslušnou ikonku.