Termíny sčítání v zimní sezóně 2021 / 2022 (sčítání je možné provést v naléhavých případech až týden před nebo týden po stanoveném termínu):
 
16.10. - 17.10.2021
13.11. - 14.11.2021
18.12. - 19.12.2021
15.01. - 16.01.2022  (termín mezinárodního sčítání)
12.02. - 13.02.2022
12.03. - 13.03.2022
16.04. - 17.04.2022

 

Stále hledáme nové spolupracovníky na již delší dobu neobsazené úseky na Jizeře a Sázavě nebo neobsazené rybníky na Benešovsku a Příbramsku. Úplný přehled sčítaných úseků, včetně informace o jejich obsazenosti najdete na záložce Sčítané úseky
AKTUÁLNĚ: V záložce  Výsledky sčítání jsou publikovány indexy početnosti vybraných druhů ptáků v období 2003 - 2021   . Tyto indexy vycházejí ze zimního sčítání vodních ptáků ve středních Čechách.

O sčítání

Zimní sčítání vodních ptáků probíhá v současném větším rozsahu ve středních Čechách a v Praze od zimy 2003/2004. Navazuje na sčítání na Vltavě a Labi ve třech zimních měsících (probíhající každoročně od zimní sezóny 1995/96) a na podobnou akci, která probíhala od druhé poloviny 70. do začátku 80. let minulého století.

V současnosti jsou sledovány středočeské úseky Vltavy, Labe, Berounky, Jizery, Litavky a částečně také Sázava. Jednotlivé sčítací úseky jsou dlouhé 5 - 15 km. Nověji byly zahrnuty také stojaté vody tj. zatopené pískovny a rybníky (např. na Benešovsku, Sedlčansku, Kladensku a Poděbradsku).

Toto sčítání je prováděno v současnosti jednou měsíčně v období od října do března. V tomto období se vodní ptáci shromažďují na přehlednějších místech ve větších hejnech a lze je tedy snáze spočítat s větší přesností než v hnízdním období, kdy jsou více rozptýleni. Proto je využívána koncentrace v době zimování a jsou zjišťovány počty vodních ptáků v konkrétních zimách. Následně lze pak vyhodnocovat dlouhodobé změny početnosti jednotlivých druhů. Sčítání vodních ptáků přináší mimo jiné zajímavé poznatky i o reakcích vodních ptáků na extrémní meteorologické podmínky různých zimních sezón.

Zaznamenávány jsou všechny druhy těchto řádů: potáplice, potápky, veslonozí, brodiví, vrubozobí, krátkokřídlí, bahňáci (+ dlouhokřídlí), a dále následující druhy: orel mořský, ledňáček říční a skorec vodní. U kachen se rozlišuje počet samců a samic. Počet ptáků v první zimě a starších rozlišujeme u racků (kromě chechtavých), labutí, kormoránů, případně slípek zelenonohých. Další podrobnosti naleznete v metodice.

V lednovém termínu pravidelně probíhá na území celé České republiky mezinárodní sčítání vodního ptactva jehož koordinátorem je Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

hejno hus polních a hus velkých