Termíny sčítání v zimní sezóně 2019 / 2020 (sčítání je možné provést až týden před nebo týden po stanoveném termínu):
 
12.10. - 13.10.2019
16.11. - 17.11.2019
14.12. - 15.12.2019
18.01. - 19.01.2020 (termín mezinárodního sčítání)
15.02. - 16.02.2020
14.03. - 15.03.2020
18.04. - 19.04.2020

 

Naléhavě hledáme nové spolupracovníky na již delší dobu neobsazené úseky na Jizeře a Sázavě nebo neobsazené rybníky na Benešovsku a Příbramsku. Úplný přehled sčítaných úseků, včetně informace o jejich obsazenosti najdete na záložce Sčítané úseky

O sčítání

Zimní sčítání vodních ptáků probíhá v současném větším rozsahu ve středních Čechách a v Praze od zimy 2003/2004. Navazuje na sčítání na Vltavě a Labi ve třech zimních měsících (probíhající každoročně od zimní sezóny 1995/96) a na podobnou akci, která probíhala od druhé poloviny 70. do začátku 80. let minulého století.

V současnosti jsou sledovány středočeské úseky Vltavy, Labe, Berounky, Jizery, Litavky a částečně také Sázava. Jednotlivé sčítací úseky jsou dlouhé 5 - 15 km. Nověji byly zahrnuty také stojaté vody tj. zatopené pískovny a rybníky (např. na Benešovsku, Sedlčansku, Kladensku a Poděbradsku).

Toto sčítání je prováděno v současnosti jednou měsíčně v období od října do března. V tomto období se vodní ptáci shromažďují na přehlednějších místech ve větších hejnech a lze je tedy snáze spočítat s větší přesností než v hnízdním období, kdy jsou více rozptýleni. Proto je využívána koncentrace v době zimování a jsou zjišťovány počty vodních ptáků v konkrétních zimách. Následně lze pak vyhodnocovat dlouhodobé změny početnosti jednotlivých druhů. Sčítání vodních ptáků přináší mimo jiné zajímavé poznatky i o reakcích vodních ptáků na extrémní meteorologické podmínky různých zimních sezón.

Zaznamenávány jsou všechny druhy těchto řádů: potáplice, potápky, veslonozí, brodiví, vrubozobí, krátkokřídlí, bahňáci (+ dlouhokřídlí), a dále následující druhy: orel mořský, ledňáček říční a skorec vodní. U kachen se rozlišuje počet samců a samic. Počet ptáků v první zimě a starších rozlišujeme u racků (kromě chechtavých), labutí, kormoránů, případně slípek zelenonohých. Další podrobnosti naleznete v metodice.

V lednovém termínu pravidelně probíhá na území celé České republiky mezinárodní sčítání vodního ptactva jehož koordinátorem je Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

hejno hus polních a hus velkých

 
 

 

 Výsledky odečítání kroužků u racků a kormoránů 

V posledních letech se díky intenzivnímu odečítání kroužků podařilo objasnit původ některých racků (hl. racek chechtavý, bělohlavý) a kormoránů velkých, kteří se vysykytují v zimě na vodách ve středních Čechách a v Praze. Orientační mapky se znázorněnými místy kroužkování naleznete v rubrice Vodní ptáci